Belægning

Vi lægger fliser i små og store størrelser, belægningssten samt chaussésten og brosten. Vi har de nødvendige hjælpemidler til fliser over en vis størrelse.

Vi lægger også maskinsten, oftest på de helt store arealer.