Opgaver

Vi har stor interesse i havedesign, at lægge sten, lave højbede, planter, vandmiljøer, græsplæner, støttemure, hegn og rionet, at arbejde med granitprodukter som chaussésten og brosten, og mange andre opgaver der byder sig.

Større pladser, hvor lægning af maskin-sten er på sin plads, klarer vi også.

Er der brug for snerydning/saltning, giver vi gerne et tilbud på den opgave.